صفحه نخست » تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه

 

فعالیت واحد تحقیق و توسعه در شرکت آذرین صنعت سورن ( تولید کننده اتیل استات ، بوتیل استات ،‌ متیل استات، و ...) جهت سازماندهی و گسترش فعالیت های سازمانی می باشد.

واحد تحقیق و توسعه نقش مهمی در برطرف کردن چالشها و نیازهای شرکت دارد و این واحد متولی اصلی تصویب و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز شرکت می باشد

 اهداف اصلی واحد تحقیق و توسعه در مجتمع صنایع شیمیایی سورن( تولید کننده اتیل استات ، بوتیل استات ،‌ متیل استات، و ...) :

1-بهبود کیفیت محصول

2-ارتقای بهداشت و ایمنی در واحد تولیدی

3- عملی کردن و به ثمر رساندن نتایج فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

4-استفاده بهینه از نیروی انسانی

5-کاهش هزینه های تولید

6-بازنگری و ارتقای سطح سیستمهای سازمان

7-کاهش صدمات ناشی از تولید محصول به محیط زیست

8- تقویت ارتباط موثر و انتقال اطلاعات و دانش میان شرکت صنایع شیمیایی سورن با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان

9-پایداری و افزایش درآمد

10-کاهش مشکلات فنی و رفع تنگناهای تولید

تیل استات

تولید اتیل استات   قیمت اتیل استات  کاربرد حلال اتیل استات  تولید کننده اتیل استات  اتیل استات قطبی است؟   اتیل استات msds  حلالیت اتیل استات  هیدرولیز اتیل استات

تولید اتیل استات   قیمت اتیل استات  کاربرد حلال اتیل استات  تولید کننده اتیل استات  اتیل استات قطبی است؟   اتیل استات msds  حلالیت اتیل ستات  هیدرولیزاتیل استات